Travel
Titik Mula Berdirinya Kota Melaka

detikTravel Community – Melaka River yang melintasi pusat kota Melaka, bukanlah sekedar sungai. Sungai ini